Україна опустилася на 5 місць в Індексі людського розвитку ООН за 2013 рік, погіршивши результат із 78 до 83 місця серед 187 країн і територій — про це свідчить Доповідь про людський розвиток «Забезпечення сталого прогресу людства: зменшення уразливості та формування життєстійкості», відкрита презентація якої відбулася за організаційного сприяння «ARENA CS » 24 липня в Клубі Кабінету Міністрів України.

Результати не в усьому тільки негативні: так, за період з 1990 по 2013 значення Індексу в Україні зросло з 0,705 до 0,734, або на 4,1%. Разом із тим, Індекс людського розвитку України за 2013 рік нижчий за середнє значення для країн з високим рівнем людського розвитку (0,735) і середнє для країн Європи і Центральної Азії (0,738). Наприклад, одними з країн, які в рейтингу ІЛР зайняли «сусідні» позиції з Україною і можуть бути порівнянні за чисельністю населення, є Казахстан і Росія. Вони посіли відповідно 70 і 57 місця.

Доповідь про людський розвиток — провідна публікація Програми розвитку ООН, яку видають щорічно починаючи з 1990 року як незалежний емпірично обґрунтований аналіз основних питань, тенденцій та політики в сфері розвитку. Крім того, вона містить Індекс людського розвитку, що розташовує визнані у світі країни і території в порядку їх досягнень у царині людського розвитку. Цей Індекс — загальна міра для оцінки довготривалого прогресу за трьома основними показниками: можливість прожити довге й здорове життя, доступ до знань і гідний рівень життя.

Результати України в останньому Індексі дають небагато підстав для оптимізму: хіба що доступ до знань є задовільним, із гідним рівнем і тривалістю життя — не склалося. До того ж, дані не враховують 2014 рік, коли країна стала жертвою збройної агресії, в якій поки що за попередніми оцінками біженцями стали 70 тис. чоловік.

Проте не тільки українці мають привід замислитися. Уповільнення темпів людського розвитку відбувається в усіх регіонах планети. Фінансові кризи, стихійні лиха і збройні конфлікти, коливання цін на харчі гальмують розвиток людини. Більшість населення світу не охоплено комплексними формами соціального захисту, такими як пенсії та страхування від безробіття.

Третина людей на Землі — 2,2 млрд чоловік! — живуть у злиднях, хоч у Доповіді підкреслено, що базовий соцзахист реальний будь-якій стадії розвитку країни. «Надання злидарям світу основних пільг соціального забезпечення обійдеться менше ніж у 2% світового ВВП», — вважає ООН.

Присутні на презентації українські експерти були одностайні в оцінці ситуації. Академік НАН України Елла Лібанова відзначила, що освіта — єдина в Україні перевага серед складових індексу людського розвитку країни. З-поміж проявів вразливості академік Лібанова назвала підвищену смертність, бідність, недоступність основних соціальних послуг, соціальне відторгнення.

Головною причиною вразливості українців експерти називають «абсолютно необґрунтовану соціальну і економічну нерівність» та «паралельне існування в Україні двох світів». Поряд із цим, високий рівень монополізації економіки та відсутність розвинутої соціальної інфраструктури суттєво підвищують вразливість громадян.

На презентації були присутні члени уряду, зокрема, міністри охорони здоров’я Олег Мусій і молоді та спорту Дмитро Булатов; Мінсоцполітики представляв заступник міністра Валерій Ярошенко. Тому питання щодо планів влади з подолання очевидно кризової ситуації були природно адресовані до них.

Представники уряду розповіли про нові підходи до подолання бідності — чи не найгострішої соціальної проблеми в Україні, адже злидарюють у нас майже 25% населення. Найубогіші — багатодітні сім’ї, сім’ї в сільській місцевості і ті сім’ї, де є безробітні.

Звичайно, громадянське суспільство з підозрою ставиться до всіх обіцянок. Контроль над діями влади в нових умовах буде як ніколи жорсткий, але у здатності уряду вирішити цю проблему сьогодні є великі сумніви. Принаймні, поки що справа не йде далі за слова.

Разом із тим, уряд активно працює над гасінням нинішньої «пожежі» в соцсфері. І певна роль тут належить міжнародному співтовариству. Заступник Міністра соціальної політики Валерій Ярошенко на презентації Доповіді підкреслив, що сьогодні основним завданням уряду є невідкладна стабілізація фінансової ситуації, економія бюджетних коштів та забезпечення соціальних гарантій найбільш вразливим верствам населення.

Кількість зайнятого населення в Україні у першому кварталі року становила 19,4 млн. осіб, а рівень зайнятості населення — 57,6%. Рівень безробіття офіційно склав 8,8%, а це майже 2 млн осіб. Сучасні виклики ринку праці посилює зростання інфляції, а також зменшення обсягів прямих іноземних інвестицій, розірвання виробничої кооперації, обмеження ринків збуту та очікування масових звільнень працівників в реальному секторі економіки, передусім на Сході.

І саме досвід ООН дуже сильно стане в пригоді в цій ситуації. Уже залучено технічну місію МОП, яка спирається на досвід ООН у подоланні повоєнних наслідків у інших країнах, щоб надавати допомогу для максимального сприяння зайнятості та визначення найбільш ефективних для інвестування сфер економіки регіонів.

Крім того, Мінсоцполітики уже розробило низку законодавчих актів, а спільно з провідними вченими — Програму створення робочих місць та стабілізації зайнятості у Донецькій та Луганській областях до 2017 року. Це інновація у сфері реструктуризації зайнятості та розвитку трудового потенціалу Донбасу.